Fframwaith arolygu cyffredin

Mae’r fframwaith arolygu cyffredin yn cael ei ddefnyddio ar gyfer holl arolygiadau darparwyr addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Y Fframwaith Arolygu Cyffredin

Lawrlwytho Nawr

Y barnau

Rhagorol

Llawer o gryfderau, gan gynnwys enghreifftiau arwyddocaol o arfer sy’n arwain y sector.

Da

Llawer o gryfderau a dim meysydd pwysig sydd angen eu gwella’n sylweddol.

Digonol

Mae cryfderau’n gorbwyso’r meysydd i’w gwella.

Anfoddhaol

Mae’r meysydd pwysig i’w gwella yn gorbwyso’r diffygion.