Fframwaith arolygu cyffredin

Mae’r fframwaith arolygu cyffredin yn cael ei ddefnyddio ar gyfer holl arolygiadau darparwyr addysg a hyfforddiant yng Nghymru.  Mae Estyn wrthi’n adolygu’r trefniadau arolygu ar gyfer lleoliadau nas cynhelir ac addysg a hyfforddiant cychwynnol athrawon.

Fframwaith arolygu cyffredin Lawrlwytho Nawr

Meysydd arolygu (MA):

Y barnau

 
Rhagorol 
Perfformiad ac arferion cryf iawn, cynaledig
 
Da
Nodweddion cryf, er y gall fod angen gwella mân agweddau
 
Digonol ac angen gwella
Cryfderau’n gorbwyso gwendidau, ond agweddau
 
Anfoddhaol ac angen gwelliant brys
Gwendidau pwysig yn gorbwyso cryfderau