Esbonio arolygu

Caiff yr holl ddarparwyr addysg a hyfforddiant yng Nghymru eu harolygu o leiaf unwaith o fewn cyfnod o saith mlynedd, yn dechrau ar 1 Medi 2016.

  • Mae ysgolion a darparwyr addysg a hyfforddiant eraill yn cael 20 diwrnod gwaith o rybudd ysgrifenedig
  • Mae awdurdodau lleol yn cael 12 wythnos o rybudd ysgrifenedig
  • Mae pob arolygiad yn defnyddio’r Fframwaith Arolygu Cyffredin a’i dri chwestiwn allweddol