Amserlen arolygu

Argraffu’r dudalen hon

Caiff ein hamserlen ei diweddaru bob wythnos.  Mae’n dangos pa ddarparwyr sydd ar fin cael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu’n cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Little Stars 21/05/19Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Powys 24/07/19
Ladywell Green Infants School 03/06/19CynraddCyngor Sir Powys 05/08/19
Cleddau Reach VC Primary School 03/06/19CynraddCyngor Sir Penfro 05/08/19
Brynmill Primary School 03/06/19CynraddDinas a Sir Abertawe 05/08/19
Jenner Park Primary 03/06/19CynraddCyngor Bro Morgannwg 05/08/19
Flintshire County Council 03/06/19Gwasanaethau Addysg Llywodraeth LeolCyngor Sir y Fflint 09/08/19
Ysgol y Tywyn 03/06/19CynraddCyngor Sir Ynys Môn 05/08/19
Ysgol Gymraeg Y Gwernant Welsh Medium Primary 03/06/19CynraddCyngor Sir Ddinbych 05/08/19
Tai Educational Centre 03/06/19Uned cyfeirio disgyblionCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 05/08/19
Ysgol Bryn Tabor 03/06/19CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 05/08/19

Pages