Amserlen arolygu

Argraffu’r dudalen hon

Caiff ein hamserlen ei diweddaru bob wythnos.  Mae’n dangos pa ddarparwyr sydd ar fin cael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu’n cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Standing To Grow 22/01/19Lleoliadau nas cynhelirCyngor Bwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr 26/03/19
Cylch Meithrin Pencoed 22/01/19Lleoliadau nas cynhelirCyngor Bwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr 26/03/19
Priory Talocher School 23/01/19Arbennig annibynnolCyngor Sir Fynwy 27/03/19
Gelliswick Church in Wales Voluntary Controlled Primary School 28/01/19CynraddCyngor Sir Penfro 01/04/19
Ysgol G. Llanpumsaint 28/01/19CynraddCyngor Sir Gâr 01/04/19
Y.G. Cynwyl Elfed 28/01/19CynraddCyngor Sir Gâr 01/04/19
St Illtyds R.C. High School 28/01/19UwchraddCyngor Caerdydd 01/04/19
Ysgol Bryn Castell 28/01/19ArbennigCyngor Bwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr 01/04/19
Ysgol Bodhyfryd 28/01/19CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 01/04/19
Bridgend County Borough Council 18/03/19Gwasanaethau Addysg Llywodraeth LeolCyngor Bwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr 31/05/19

Pages