Amserlen arolygu

Argraffu’r dudalen hon

Caiff ein hamserlen ei diweddaru bob wythnos.  Mae’n dangos pa ddarparwyr sydd ar fin cael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu’n cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Ty Bronllys 15/05/19Arbennig annibynnolCyngor Sir Powys 18/07/19
Ty Cariad 15/05/19Arbennig annibynnolCyngor Sir Penfro 18/07/19
Pontprennau Primary School 20/05/19CynraddCyngor Caerdydd 23/07/19
Ysgol Mynach 20/05/19CynraddCyngor Sir Ceredigion 23/07/19
Cardiff Muslim Academy 20/05/19Annibynnol prif ffrwd Cyngor Caerdydd 23/07/19
St Martin School 20/05/19UwchraddCyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 23/07/19
Ysgol Y Garnedd 20/05/19CynraddCyngor Gwynedd 23/07/19
Ysgol Hafan Y Mor 20/05/19CynraddCyngor Sir Penfro 23/07/19
Hendre Infants School 20/05/19CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 23/07/19
Little Stars 21/05/19Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Powys 24/07/19

Pages