Amserlen arolygu

Argraffu’r dudalen hon

Caiff ein hamserlen ei diweddaru bob wythnos.  Mae’n dangos pa ddarparwyr sydd ar fin cael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu’n cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
St Alban's R.C. Primary School 13/05/19CynraddCyngor Caerdydd 16/07/19
Bassaleg School 13/05/19UwchraddCyngor Dinas Casnewydd 16/07/19
Ysgol Gynradd Bethel 13/05/19CynraddCyngor Gwynedd 16/07/19
Twm O'r Nant 13/05/19CynraddCyngor Sir Ddinbych 16/07/19
Penybont Primary School 13/05/19CynraddCyngor Bwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr 16/07/19
Pencoed Primary School 13/05/19CynraddCyngor Bwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr 16/07/19
Goytre Fawr Primary School 13/05/19CynraddCyngor Sir Fynwy 16/07/19
Happy Days Coedpoeth 14/05/19Lleoliadau nas cynhelirCyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 17/07/19
Cylch Meithrin Y Groeslon 14/05/19Lleoliadau nas cynhelirCyngor Gwynedd 17/07/19
Sunnybank Children's Nursery Ltd 14/05/19Lleoliadau nas cynhelirCyngor Dinas Casnewydd 17/07/19

Pages