Amserlen arolygu

Argraffu’r dudalen hon

Caiff ein hamserlen ei diweddaru bob wythnos.  Mae’n dangos pa ddarparwyr sydd ar fin cael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu’n cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Buttercups Day Nursery 30/04/19Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir y Fflint 04/07/19
Castle School 30/04/19Annibynnol prif ffrwd Cyngor Sir Penfro 04/07/19
Spittal Playgroup 30/04/19Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Penfro 04/07/19
Rhosddu Primary School 30/04/19CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 04/07/19
Summergil House School 01/05/19Arbennig annibynnolCyngor Sir Powys 05/07/19
Buzzy Bees Day Nursery 07/05/19Lleoliadau nas cynhelirCyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 10/07/19
Ysgol Gymraeg Cwmbrân 07/05/19CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 10/07/19
Cylch Meithrin Ffrindiau Bach 07/05/19Lleoliadau nas cynhelirCyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 10/07/19
Bassaleg School 13/05/19UwchraddCyngor Dinas Casnewydd 16/07/19
Ysgol Gynradd Bethel 13/05/19CynraddCyngor Gwynedd 16/07/19

Pages