Amserlen arolygu

Argraffu’r dudalen hon

Caiff ein hamserlen ei diweddaru bob wythnos.  Mae’n dangos pa ddarparwyr sydd ar fin cael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu’n cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Little Steps Childcare Centre (Ystradgynlais) Limited 19/02/19Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Powys 25/04/19
Cylch Meithrin Llanfairpwll (Cylch 3) 19/02/19Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Ynys Môn 25/04/19
Myddelton College 04/03/19Annibynnol prif ffrwd Cyngor Sir Ddinbych 09/05/19
Ysgol Brynaerau 04/03/19CynraddCyngor Gwynedd 09/05/19
Ysgol Y Ferch O'r Sger 04/03/19CynraddCyngor Bwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr 09/05/19
Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cymoedd 04/03/19CynraddCyngor Bwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr 09/05/19
St Gabriel's R.C. Primary School 04/03/19CynraddCyngor Dinas Casnewydd 09/05/19
Williamstown Primary School 04/03/19CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 09/05/19
Glenboi Primary School 04/03/19CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 09/05/19
Park Lane Day Nursery 05/03/19Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Powys 10/05/19

Pages