Amserlen arolygu

Argraffu’r dudalen hon

Caiff ein hamserlen ei diweddaru bob wythnos.  Mae’n dangos pa ddarparwyr sydd ar fin cael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu’n cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Y Bont 09/04/19Lleoliadau nas cynhelirCyngor Bwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr 17/06/19
Kiddies World Playgroup 09/04/19Lleoliadau nas cynhelirCyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 17/06/19
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe 29/04/19UwchraddDinas a Sir Abertawe 03/07/19
Ysgol Pentreuchaf 29/04/19CynraddCyngor Gwynedd 03/07/19
Ysgol Capelulo 29/04/19CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 03/07/19
Llangan C.P. School 29/04/19CynraddCyngor Bro Morgannwg 03/07/19
Trefnanney School 29/04/19Arbennig annibynnolCyngor Sir Powys 03/07/19
Bedlinog Community Primary School 29/04/19CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 03/07/19
Ysgol Gymraeg Treganna 29/04/19CynraddCyngor Caerdydd 03/07/19
St Mary The Virgin C.I.W. Primary School 29/04/19CynraddCyngor Caerdydd 03/07/19

Pages