Amserlen arolygu

Argraffu’r dudalen hon

Caiff ein hamserlen ei diweddaru bob wythnos.  Mae’n dangos pa ddarparwyr sydd ar fin cael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu’n cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Berriew Playgroup 05/12/18Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Powys 11/02/19
Cylch Meithrin Pontyberem 05/12/18Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Gâr 11/02/19
St Donats Playgroup 05/12/18Lleoliadau nas cynhelirCyngor Bro Morgannwg 11/02/19
Cylch Meithrin Crymych 10/12/18Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Penfro 14/02/19
Ysgol Gyfun Emlyn 10/12/18UwchraddCyngor Sir Gâr 14/02/19
Abacus Day Nursery 11/12/18Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Fynwy 15/02/19
Ton Pentre Junior School 07/01/19CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 11/03/19
Oystermouth Primary School 08/01/19CynraddDinas a Sir Abertawe 12/03/19
St Anthony's R.C. Primary School 08/01/19CynraddCyngor Sir y Fflint 12/03/19
Brynteg County School 08/01/19CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 12/03/19

Pages