Amserlen arolygu

Argraffu’r dudalen hon

Caiff ein hamserlen ei diweddaru bob wythnos.  Mae’n dangos pa ddarparwyr sydd ar fin cael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu’n cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Clase Primary School 25/03/19CynraddDinas a Sir Abertawe 31/05/19
Little Stars Daycare 26/03/19Lleoliadau nas cynhelirCyngor Bwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr 03/06/19
Sunnybank Childrens Nursery (Cheptstow) Limited 26/03/19Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Fynwy 03/06/19
Cylch Meithrin Llanhari 26/03/19Lleoliadau nas cynhelirCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 03/06/19
Miri Melyd 26/03/19Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Ddinbych 03/06/19
Towyn Fun Club 26/03/19Lleoliadau nas cynhelirCyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 03/06/19
Woodlands School 01/04/19Arbennig annibynnolCyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 07/06/19
Cylch Meithrin Penygroes 02/04/19Lleoliadau nas cynhelirCyngor Gwynedd 10/06/19
Burleigh House 02/04/19Lleoliadau nas cynhelirCyngor Dinas Casnewydd 10/06/19
Kimberley Nursery School 08/04/19CynraddCyngor Dinas Casnewydd 14/06/19

Pages