Amserlen arolygu

Argraffu’r dudalen hon

Caiff ein hamserlen ei diweddaru bob wythnos.  Mae’n dangos pa ddarparwyr sydd ar fin cael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu’n cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Ysgol Rhosnesni 26/11/18UwchraddCyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 31/01/19
Brecon High School 26/11/18UwchraddCyngor Sir Powys 31/01/19
Rhos Street C.P. School 26/11/18CynraddCyngor Sir Ddinbych 31/01/19
Ysgol Ardudwy 03/12/18UwchraddCyngor Gwynedd 07/02/19
Ysgol Gynradd Amlwch 03/12/18CynraddCyngor Sir Ynys Môn 07/02/19
Ysgol Llangybi 03/12/18CynraddCyngor Gwynedd 07/02/19
Pwll C.P. Mixed School 03/12/18CynraddCyngor Sir Gâr 07/02/19
Hawthorn Primary School 03/12/18CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 07/02/19
Ty Du Playgroup 03/12/18Lleoliadau nas cynhelirCyngor Dinas Casnewydd 07/02/19
Cylch Meithrin Llandrindod 04/12/18Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Powys 08/02/19

Pages