Amserlen arolygu

Argraffu’r dudalen hon

Caiff ein hamserlen ei diweddaru bob wythnos.  Mae’n dangos pa ddarparwyr sydd ar fin cael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu’n cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
St Gabriel & Raphael R.C.P. School 25/03/19CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 31/05/19
Cantonian High School 25/03/19UwchraddCyngor Caerdydd 31/05/19
Deri Primary School 25/03/19CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 31/05/19
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg 25/03/19Ysgol pob oedCyngor Bro Morgannwg 31/05/19
Llanfihangel Rhydithon C.P. 25/03/19CynraddCyngor Sir Powys 31/05/19
Ysgol Pen Barras 25/03/19CynraddCyngor Sir Ddinbych 31/05/19
Garnteg Primary School 25/03/19CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 31/05/19
Carreghofa C.P. School 25/03/19CynraddCyngor Sir Powys 31/05/19
Ysgol Dyffryn Cledlyn 25/03/19CynraddCyngor Sir Ceredigion 31/05/19
Swiss Valley C.P. School 25/03/19CynraddCyngor Sir Gâr 31/05/19

Pages