Amserlen arolygu

Argraffu’r dudalen hon

Caiff ein hamserlen ei diweddaru bob wythnos.  Mae’n dangos pa ddarparwyr sydd ar fin cael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu’n cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Drury C.P. School 19/11/18CynraddCyngor Sir y Fflint 24/01/19
Bryn C.P. School 19/11/18CynraddCyngor Sir Gâr 24/01/19
Little Acorns - Crossgates 20/11/18Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Powys 25/01/19
Rainbow Sunbeams 20/11/18Lleoliadau nas cynhelirCyngor Dinas Casnewydd 25/01/19
Ysgol Dihewyd 26/11/18CynraddCyngor Sir Ceredigion 31/01/19
Blaendulais Primary School 26/11/18CynraddBwrdeistref Sirol Castell-Nedd Port Talbot 31/01/19
YGG Llwynderw 26/11/18CynraddDinas a Sir Abertawe 31/01/19
Aberdare Town C.I.W. Primary School 26/11/18CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 31/01/19
Bishop Childs C.I.W. Primary School 26/11/18CynraddCyngor Caerdydd 31/01/19
Priority Childcare 26/11/18Arbennig annibynnolDinas a Sir Abertawe 31/01/19

Pages