Amserlen arolygu

Argraffu’r dudalen hon

Caiff ein hamserlen ei diweddaru bob wythnos.  Mae’n dangos pa ddarparwyr sydd ar fin cael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu’n cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
The Cad Centre UK Ltd 04/06/17Dysgu yn y gwaith  21/09/17
Dragons Day Care Tanyfron 15/06/17Lleoliadau nas cynhelirCyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 17/08/17
Llangynwyd Primary School 19/06/17CynraddCyngor Bwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr 22/08/17
Ysgol Y Llan, Whitford V.P. 19/06/17CynraddCyngor Sir y Fflint 22/08/17
Ysgol Gynradd Abersoch 19/06/17CynraddCyngor Gwynedd 22/08/17
Godre'rgraig Primary School 19/06/17CynraddBwrdeistref Sirol Castell-Nedd Port Talbot 22/08/17
YGGD Trebannws 19/06/17CynraddBwrdeistref Sirol Castell-Nedd Port Talbot 22/08/17
Ton Pentre Infants School 19/06/17CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 22/08/17
Treuddyn Under 5's 20/06/17Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir y Fflint 22/08/17
Cylch Meithrin Talybont A Llandygai 20/06/17Lleoliadau nas cynhelirCyngor Gwynedd 22/08/17

Pages