Amserlen arolygu

Argraffu’r dudalen hon

Caiff ein hamserlen ei diweddaru bob wythnos.  Mae’n dangos pa ddarparwyr sydd ar fin cael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu’n cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Gower College Swansea 29/01/18Addysg bellachDinas a Sir Abertawe 23/05/18
University of South Wales 30/01/18Cymraeg i oedolionCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 02/05/18
Denbighshire County Council 05/02/18Llywodraeth lleolCyngor Sir Ddinbych 23/05/18
Borthyn Bunnies 20/02/18Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Ddinbych 26/04/18
Mochdre Playgroup 21/02/18Lleoliadau nas cynhelirCyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 27/04/18
Ysgol Gynradd Abererch 26/02/18CynraddCyngor Gwynedd 02/05/18
Ponthir Church in Wales School 26/02/18CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 02/05/18
Mount Pleasant Primary 26/02/18CynraddCyngor Dinas Casnewydd 02/05/18
Gwauncelyn primary 26/02/18CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 02/05/18
The Bishop Of Llandaff C.I.W. High School 26/02/18UwchraddCyngor Caerdydd 02/05/18

Pages