Amserlen arolygu

Argraffu’r dudalen hon

Caiff ein hamserlen ei diweddaru bob wythnos.  Mae’n dangos pa ddarparwyr sydd ar fin cael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu’n cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Bryn Tirion Hall School 12/12/18Arbennig annibynnolCyngor Sir y Fflint 18/02/19
ACT Schools 12/12/18Arbennig annibynnolCyngor Caerdydd 18/02/19
Ton Pentre Junior School 07/01/19CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 11/03/19
St Anthony's R.C. Primary School 08/01/19CynraddCyngor Sir y Fflint 12/03/19
Brynteg County School 08/01/19CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 12/03/19
Abermule Primary School 08/01/19CynraddCyngor Sir Powys 12/03/19
Oystermouth Primary School 08/01/19CynraddDinas a Sir Abertawe 12/03/19
St Joseph's Infant School 14/01/19CynraddBwrdeistref Sirol Castell-Nedd Port Talbot 18/03/19
Pembroke Primary School 14/01/19CynraddCyngor Sir Fynwy 18/03/19
Darland High School 14/01/19UwchraddCyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 28/03/19

Pages