Amserlen arolygu

Argraffu’r dudalen hon

Caiff ein hamserlen ei diweddaru bob wythnos.  Mae’n dangos pa ddarparwyr sydd ar fin cael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu’n cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
ISA Training 15/05/18Dysgu yn y gwaithCyngor Bwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr 03/09/18
Cylch Meithrin Bronllwyn 21/06/18Lleoliadau nas cynhelirCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 23/08/18
Blenheim Road Community Primary School 25/06/18CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 28/08/18
Ysgol Cefn Coch 25/06/18CynraddCyngor Gwynedd 28/08/18
Ysgol Gymunedol Cae'r Felin Community school 25/06/18CynraddCyngor Sir Gâr 28/08/18
Tynyrheol Primary School 25/06/18CynraddCyngor Bwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr 28/08/18
Coed Eva Primary School 25/06/18CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 28/08/18
Cylch Meithrin Prion 26/06/18Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Ddinbych 29/08/18
Tiddlers Wrap Around 26/06/18Lleoliadau nas cynhelirCyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 29/08/18
Cylch Meithrin Cemaes 02/07/18Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Ynys Môn 04/09/18

Pages