Amserlen arolygu

Argraffu’r dudalen hon

Caiff ein hamserlen ei diweddaru bob wythnos.  Mae’n dangos pa ddarparwyr sydd ar fin cael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu’n cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Little Learning Tree, Llandinam 19/09/17Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Powys 21/11/17
Llansantffraid Ladybirds - Llansantffraid YM Mechain 20/09/17Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Powys 22/11/17
Ysgol Y Cribarth – Cewri Bach 20/09/17Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Powys 22/11/17
Blessed William Davies School 25/09/17CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 27/11/17
Rhewl C.P. School 25/09/17CynraddCyngor Sir Ddinbych 27/11/17
Ysgol Bro Cinmeirch 25/09/17CynraddCyngor Sir Ddinbych 27/11/17
Cylch Meithrin Porthcawl 25/09/17Lleoliadau nas cynhelirCyngor Bwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr 27/11/17
Darran Park Primary School 25/09/17CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 27/11/17
Chepstow School 25/09/17UwchraddCyngor Sir Fynwy 27/11/17
Gowerton Primary School 25/09/17CynraddDinas a Sir Abertawe 27/11/17

Pages