Amserlen arolygu

Argraffu’r dudalen hon

Caiff ein hamserlen ei diweddaru bob wythnos.  Mae’n dangos pa ddarparwyr sydd ar fin cael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu’n cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
The Potteries 10/09/18Arbennig annibynnolCyngor Sir Powys 12/11/18
Ysgol Gynradd Pum Heol 24/09/18CynraddCyngor Sir Gâr 26/11/18
The Cathedral School 24/09/18Annibynnol prif ffrwd Cyngor Caerdydd 26/11/18
Ysgol Acrefair 24/09/18CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 26/11/18
Ysgol Bro Ingli 24/09/18CynraddCyngor Sir Penfro 26/11/18
Ysgol Gynradd Gymraeg Lonlas 24/09/18CynraddDinas a Sir Abertawe 26/11/18
YGGG Llantrisant 24/09/18CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 26/11/18
Craig-Yr-Hesg Primary School 24/09/18CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 26/11/18
Cefn Primary School 24/09/18CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 26/11/18
St Mary's R.C. Primary School 01/10/18CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 03/12/18

Pages