Amserlen arolygu

Argraffu’r dudalen hon

Caiff ein hamserlen ei diweddaru bob wythnos.  Mae’n dangos pa ddarparwyr sydd ar fin cael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu’n cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Ysgol Gymuned Bryngwran 16/04/18CynraddCyngor Sir Ynys Môn 20/06/18
Ysgol Treferthyr 16/04/18CynraddCyngor Gwynedd 20/06/18
Ysgol Ciliau Parc 16/04/18CynraddCyngor Sir Ceredigion 20/06/18
Ty Cariad 18/04/18Arbennig annibynnolCyngor Sir Penfro 22/06/18
Once Upon A Time Day Nursery 18/04/18Lleoliadau nas cynhelirCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 22/06/18
Cylch Meithrin Rhyd Y Llan, Llanfaethlu 19/04/18Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Ynys Môn 25/06/18
Ysgol Llangelynnin 23/04/18CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 27/06/18
Ysgol Pencae 23/04/18CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 27/06/18
Perthcelyn Community Primary School 23/04/18CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 27/06/18
Ysgol Bodafon 23/04/18CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 27/06/18

Pages