Amserlen arolygu

Argraffu’r dudalen hon

Caiff ein hamserlen ei diweddaru bob wythnos.  Mae’n dangos pa ddarparwyr sydd ar fin cael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu’n cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Acorn Learning Solutions Limited 13/11/17Dysgu yn y gwaithCyngor Dinas Casnewydd 20/02/18
Coleg y Cymoedd 27/11/17Addysg bellachCyngor Caerdydd 21/03/18
The Cad Centre UK Ltd 06/12/17Dysgu yn y gwaith  19/03/18
Pengwern College 13/12/17Colegau annibynnol arbenigolCyngor Sir Ddinbych 19/02/18
Cylch Meithrin Llanbrynmair 18/12/17Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Powys 22/02/18
Lamphey C.P. School 08/01/18CynraddCyngor Sir Penfro 12/03/18
Abbey Primary School 09/01/18CynraddBwrdeistref Sirol Castell-Nedd Port Talbot 13/03/18
Skills Academy Wales@Neath Port Talbot College 09/01/18Dysgu yn y gwaithBwrdeistref Sirol Castell-Nedd Port Talbot 30/04/18
St Joseph's R.C. 09/01/18CynraddCyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent 13/03/18
Ysgol Terrig 09/01/18CynraddCyngor Sir y Fflint 13/03/18

Pages