Amserlen arolygu

Argraffu’r dudalen hon

Caiff ein hamserlen ei diweddaru bob wythnos.  Mae’n dangos pa ddarparwyr sydd ar fin cael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu’n cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Montgomery Pre-School 11/10/17Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Powys 13/12/17
Cwmffrwdoer Under Fives 16/10/17Lleoliadau nas cynhelirCyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 18/12/17
Cylch Meithrin Mes Bach - Ysgol Dyffryn Trannon 16/10/17Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Powys 18/12/17
Ysgol Y Gogarth 16/10/17ArbennigCyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 18/12/17
Ferndale Community School 16/10/17UwchraddCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 18/12/17
The Rofft C.P. School 16/10/17CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 18/12/17
Ysgol Maes-Y-Dderwen 16/10/17UwchraddCyngor Sir Powys 18/12/17
Cylch Meithrin Y Drenewydd 23/10/17Lleoliadau nas cynhelirCyngor Sir Powys 27/12/17
Penrhys Primary School 23/10/17CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 27/12/17
Eyton CIW Voluntary Controlled Primary School 23/10/17CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 27/12/17

Pages