Amserlen arolygu

Argraffu’r dudalen hon

Caiff ein hamserlen ei diweddaru bob wythnos.  Mae’n dangos pa ddarparwyr sydd ar fin cael eu harolygu a phryd y bydd eu hadroddiadau arolygu’n cael eu cyhoeddi.

Enw'r darparwrArolygiadSectorAwdurdod lleolDyddiad cyhoeddi
Associated Community Training Ltd 05/02/19Dysgu yn y gwaithCyngor Caerdydd 29/05/19
Rhydri Primary School 18/02/19CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 24/04/19
St John Lloyd R.C. Primary School 18/02/19CynraddCyngor Caerdydd 24/04/19
City & County of Swansea Pupil Referral Unit 18/02/19Uned cyfeirio disgyblionDinas a Sir Abertawe 24/04/19
Ysgol Gynradd Llannon 18/02/19CynraddCyngor Sir Gâr 24/04/19
Ysgol Gynradd Maesincla 18/02/19CynraddCyngor Gwynedd 24/04/19
St Anne's R.C. Primary School 18/02/19CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 24/04/19
Wick Marcross C.I.W. Primary School 18/02/19CynraddCyngor Bro Morgannwg 24/04/19
Rhigos Primary School 18/02/19CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 24/04/19
Ynysowen Community Primary School 18/02/19CynraddCyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 24/04/19

Pages