Arolwg gwasanaethau addysg Sir y Fflint

Hoffem gael eich barn chi ar ba mor dda y mae gwasanaethau addysg Sir y Fflint yn cynorthwyo ysgolion a gwasanaethau ieuenctid. Bydd eich barn yn helpu Estyn i farnu pa mor effeithiol yw’r gwasanaethau addysg o ran sicrhau bod pobl ifanc yn cael yr addysg y mae ganddynt hawl iddi.

Os ydych chi’n rhiant, gofalwr, dysgwyr neu’n gweithio mewn/yn gysylltiedig ag addysg yn Sir y Fflint, hoffem glywed eich barn chi.

Dylai’r arolwg ar-lein gymryd 10 munud yn unig i’w lenwi.

Llenwch yr arolwg

Bydd yr holiadur yn cau ar 14 Mai 2019