Chwilio am arfer orau

Developing learner’s transferable skills

Datblygu medrau trosglwyddadwy dysgwyr

Mae Coleg Elidyr, Sir Gaerfyrddin, wedi ymrwymo i ddatblygu medrau trosglwyddadwy dysgwyr. Aeth y coleg ati i adolygu’r modd y gallai gwersi pwnc ddatblygu medrau fel llythrennedd, rhifedd, medrau cymdeithasol a chyfathrebu. Cafodd staff hyfforddiant ar sut i integreiddio addysgu medrau trosglwyddadwy mewn gwersi penodol i bwnc ac mae dysgwyr yn fwy hyderus o ganlyniad i hynny. Darllen mwy >