Fideo: Cefnogi llwyddiant

Argraffu’r dudalen hon
Supporting success - main image

Mae Coleg Ystrad Mynach ym Mwrdeistref Sirol Caerffili. Mae prif gampws y coleg yn Ystrad Mynach, ail gampws yn y Rhymni, ac mae nifer o ganolfannau llai yn yr ardal. Pan gafodd yr arolygiad ei gynnal, roedd 243 o ddysgwyr yn hyfforddi mewn amryw o feysydd pwnc y sector. Roedd ansawdd y cymorth a’r arweiniad i ddysgwyr yn y gwaith yn rhagorol.