Cynhadledd 2014

Ym mis Mai, gwnaethom wahodd arweinwyr mewn ysgolion a sefydliadau addysgol i archwilio sut gall Cymru fynd i’r afael ag amddifadedd a chodi safonau.

Prif areithiau

Huw Lewis AC
Gweinidog Addysg a Sgiliau
Mynd i’r afael â difreintedd a chodi safonau

 

Wendy Young
Arolygydd Ychwanegol, Estyn
Goresgyn rhwystrau rhag gwella cyflawniad dysgwyr dan anfantais

Meilyr Rowlands
Cyfarwyddwr Strategol, Estyn
Strategaethau yn yr ysgol i fynd i’r afael â difreintedd

 
 

Rhagor o adnoddau

Mae cyflwyniadau PowerPoint y Gynhadledd o’r gweithdai yn cael eu harwain gan ysgolion ar gael isod.