Chwiliwch am arfer effeithiol

Cynorthwyo disgyblion ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu i wella llefaredd a lles

Yn Ysgol Gynradd Malpas Court, mae staff wedi datblygu strategaethau i gynorthwyo plant ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu. O ganlyniad, mae disgyblion yn dangos deilliannau da mewn llefaredd ac wedi dod yn fwy gwydn, dyfeisgar a myfyriol. Darllen mwy >