Chwiliwch am arfer effeithiol

Children in fancy dress

Asesu ar gyfer Dysgu a medrau meddwl

Mae Ysgol Gynradd Gaer wedi codi safonau i ddysgwyr trwy sefydlu gweithdrefnau ‘asesu ar gyfer dysgu’. Mae’r rhain wedi cael effaith sylweddol o ran newid y diwylliant mewn ystafelloedd dosbarth. Trwy ddefnyddio hetiau lliw, mae disgyblion yn asesu eu hunain a’u cyfoedion. Mae’r broses hon wedi helpu disgyblion i atgyfnerthu eu dysgu trwy esbonio syniadau i bobl eraill. Darllen mwy >

Defnyddio asesu ar gyfer dysgu i gau bylchau yn nysgu’r disgyblion

Yn Ysgol Gynradd Parc Hendredenny, mae’r holl staff yn defnyddio technegau asesu ar gyfer dysgu i nodi bylchau yn nysgu’r disgyblion. Defnyddir ymyriadau targedig yn ddi-oed i helpu cau’r bylchau. Darllen mwy >

Adborth effeithiol i gynorthwyo dysgwyr annibynnol

Mae Ysgol Gynradd Palmerston wedi datblygu dull asesu ar gyfer dysgu sy’n sicrhau bod disgyblion yn gweithredu yn unol â’r adborth a gânt. Darllen mwy >

Chwarae plant

Arsylwi chwarae plant i sefydlu'r dilyniant yn eu medrau sylfaenol

Mae staff ym meithrinfa Llandogo Early Years yn monitro chwarae'r plant yn ofalus i asesu pa fedrau sydd gryfach a pha rai y mae angen eu datblygu'n ychwanegol. Darllen mwy >