Chwiliwch am arfer effeithiol

Mynydd CS Main.jpg

Creu cwricwlwm arloesol gan ddefnyddio’r celfyddydau mynegiannol

Mae Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig wedi rhoi’r celfyddydau mynegiannol wrth wraidd datblygu cwricwlwm arloesol. Trwy ennyn diddordeb a dal dychymyg disgyblion, mae wedi cael effaith gadarnhaol ar eu mwynhad o ddysgu ac wedi gwella perthnasoedd athrawon/disgyblion yn ogystal â deilliannau. Darllen mwy >

Datblygu medrau dysgwyr trwy brofiadau bywyd go iawn

Arweiniodd disgyblion yn Ysgol y Bynea brosiect i ddatblygu pentref dysgu awyr agored. Datblygodd dysgwyr amrywiaeth o fedrau, o ddylunio modelau pensaernïol i gyllidebu a gosod archebion. Darllen mwy >

Cynllunio ar gyfer profiadau dysgu heriol

Yn Ysgol Cae Top, mae cyd-gynllunio a thrafodaethau proffesiynol rheolaidd rhwng staff yn sicrhau disgwyliadau uchel i bob dysgwr. Darllen mwy >

Three children studying together

Meithrin grym dysgu disgyblion

Mae Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau a strategaethau i helpu disgyblion i ddod yn ddysgwyr gwell. Mae’n gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerwysg i barhau i gyrraedd safonau. Darllen mwy >

Mynydd Cynffig

Defnyddio strategaethau lluosog i wella medrau meddwl disgyblion

Mae Ysgol Fabanod Mynydd Cynffig wedi sicrhau mai meddwl a dysgu sydd wrth wraidd y cwricwlwm, ac mae wedi defnyddio ystod o ddulliau i helpu disgyblion i feddwl yn greadigol. Mae hyn wedi arwain at gynnydd sylweddol mewn safonau iaith, llythrennedd a chyfathrebu. Darllen mwy >