Chwiliwch am arfer effeithiol

Gweithio mewn partneriaeth i hyrwyddo buddsoddi mewn medrau a mynediad at addysg ôl-16

Mae Coleg Penfro wedi datblygu partneriaethau sy’n cefnogi datblygiad medrau yn Sir Benfro, yn gwella mynediad dysgwyr at addysg ôl-16 ac yn ymgysylltu â grwpiau sy’n anodd eu cyrraedd. Darllen mwy >

An innovative approach to support pupils from Occupational Traveller families

Dull arloesol i gefnogi disgyblion o deuluoedd Galwedigaethol sy’n teithio

Fe wnaeth Ysgol Gyfun Penyrheol, Abertawe, fabwysiadu dull arloesol o gynorthwyo disgyblion o deuluoedd Teithwyr Galwedigaethol. Yn 2010, lansiwyd prosiect peilot gan yr ysgol gyda’r bwriad o sicrhau parhad addysg a darparu cyswllt rheolaidd â’r staff a disgyblion eraill. Roedd y peilot yn llwyddiannus, a bydd darpariaeth debyg yn cael ei chynnig o haf 2011. Darllen mwy >

Effective strategies to support Gypsy Traveller pupils

Strategaethau effeithiol i gefnogi disgyblion Sipsiwn Teithwyr

Mae Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd Sant Joseff, Wrecsam, wedi datblygu strategaethau effeithiol i gynorthwyo disgyblion sy’n Sipsiwn Teithwyr, fel ymgysylltu â disgyblion a rhieni, a gweithio gyda’r gwasanaeth ieuenctid lleol ac athro’r gwasanaeth addysg i deithwyr. Mae’r disgyblion yn fwy hyderus, mae cyfraddau’r gwaharddiadau wedi gostwng ac mae cyfranogiad mewn gweithgareddau allgyrsiol wedi cynyddu. Darllen mwy >