Chwiliwch am arfer effeithiol

boys writing

Mae’r Awdurdod lleol yn creu gwasanaeth Addysg a Phlant cwbl integredig

Ar ôl i Gyngor Sir Ddinbych greu Gwasanaeth Addysg a Phlant cyfunol, gwelwyd gwelliannau mewn cyfathrebu, cynllunio strategol a defnydd o adnoddau. Mae gweithwyr proffesiynol wedi gallu deall anghenion disgyblion yn well a nodi pobl ifanc sy’n agored i niwed yn gynharach. Mae’r gwasanaeth wedi gwella amgylcheddau dysgu hefyd, a’r cymorth a roddir i unigolion a theuluoedd. Darllen mwy >

Teacher training benefits skills

Hyfforddiant athrawon o fudd i fedrau

Mae hyfforddiant athrawon awdurdod lleol Wrecsam sy’n seiliedig ar fedrau wedi adeiladu dull cyffredin ar gyfer addysgu a dysgu ar draws ysgolion yn yr ardal. Mae medrau meddwl disgyblion wedi datblygu’n dda, yn enwedig wrth drosglwyddo o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd, ac mae cymunedau dysgu proffesiynol wedi annog athrawon i rannu eu profiadau a’u harferion. Darllen mwy >