Chwiliwch am arfer effeithiol

Teacher training benefits skills

Hyfforddiant athrawon o fudd i fedrau

Mae hyfforddiant athrawon awdurdod lleol Wrecsam sy’n seiliedig ar fedrau wedi adeiladu dull cyffredin ar gyfer addysgu a dysgu ar draws ysgolion yn yr ardal. Mae medrau meddwl disgyblion wedi datblygu’n dda, yn enwedig wrth drosglwyddo o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd, ac mae cymunedau dysgu proffesiynol wedi annog athrawon i rannu eu profiadau a’u harferion. Darllen mwy >