Chwiliwch am arfer effeithiol

Gweithio mewn partneriaeth yn hanfodol i lwyddiant dysgwyr

Mae’r bartneriaeth gadarn rhwng Coleg Priory De Cymru a Choleg Gwent yn caniatáu i oedolion ifanc â syndrom Asperger, anhwylderau’r sbectrwm awtistig a chyflyrau cysylltiedig ddilyn cyrsiau prif ffrwd. Darllen mwy >

Developing learner’s transferable skills

Datblygu medrau trosglwyddadwy dysgwyr

Mae Coleg Elidyr, Sir Gaerfyrddin, wedi ymrwymo i ddatblygu medrau trosglwyddadwy dysgwyr. Aeth y coleg ati i adolygu’r modd y gallai gwersi pwnc ddatblygu medrau fel llythrennedd, rhifedd, medrau cymdeithasol a chyfathrebu. Cafodd staff hyfforddiant ar sut i integreiddio addysgu medrau trosglwyddadwy mewn gwersi penodol i bwnc ac mae dysgwyr yn fwy hyderus o ganlyniad i hynny. Darllen mwy >