Chwiliwch am arfer effeithiol

Creating the culture for achievement

Creu’r diwylliant ar gyfer cyflawni

Dros y chwe blynedd diwethaf, mae Ysgol Headlands ym Mro Morgannwg wedi ymestyn y cyfleoedd i ddisgyblion ac wedi gwella cyrhaeddiad cyffredinol. Trwy feithrin medrau cymdeithasol ac emosiynol yn yr ystafell ddosbarth, partneriaethau cadarn gydag ysgolion lleol a chael gwybod am ddyheadau disgyblion, sefydlwyd diwylliant cadarnhaol yn yr ysgol. Caiff llwyddiant academaidd ei ddathlu ac mae’n symbylydd pwerus sydd wedi arwain at ddeilliannau cadarnhaol ar gyfer yr ysgol. Darllen mwy >