Chwiliwch am arfer effeithiol

building bridges - main image

Fideo: Adeiladu Pontydd

Mae’r Bartneriaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned ym Merthyr Tudful yn cynnwys nifer o ddarparwyr ac asiantaethau cymorth. Yn eu plith mae’r gyfadran addysg bellach leol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, sefydliadau gwirfoddol a sefydliadau cymunedol, Prifysgol Morgannwg a Chymdeithas Addysg y Gweithwyr (de Cymru). Darllen mwy >