Chwiliwch am arfer effeithiol

Effectively supporting pupils with social, emotional and behavioural needs

Cefnogi disgyblion ag anghenion cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol yn effeithiol

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Uned Cyfeirio Disgyblion (UCD) Ceredigion wedi cryfhau perfformiad disgyblion a gwella lles. Mae pwyllgor rheoli yn monitro safonau, y cwricwlwm a pholisïau ac yn herio’r UCD o ran ei pherfformiad. Mae hunanarfarnu’n drylwyr ac mae system gadarn ar waith i olrhain cynnydd a monitro camau gweithredu. Darllen mwy >

Helping young people to manage emotions and relationships

Helpu pobl ifanc i reoli emosiynau a pherthnasoedd

Mae North Wales Adolescent Service, yn gweithio o dan Therapi Ymddygiad Dialectegol (DBT), wedi gweithio gyda chydweithwyr ym maes seicoleg a gwaith cymdeithasol i ddatblygu grŵp medrau i helpu i addysgu pobl ifanc ynglŷn â sut i reoli eu hemosiynau, perthnasoedd gyda phobl eraill ac ymdopi â sefyllfaoedd anodd yn effeithiol. Darllen mwy >