Chwiliwch am arfer effeithiol

Defnyddio modelau rôl gwrywaidd i wella medrau ysgrifennu bechgyn

Defnyddio modelau rôl gwrywaidd i wella medrau ysgrifennu bechgyn

Sefydlodd Ysgol Glan Gele yn Abergele grŵp ‘Dads and Lads’ i helpu i wella medrau ysgrifennu bechgyn. Rhoddodd y sesiynau amser i rieni brofi dysgu o safon gyda’u plentyn ac arweiniodd hyn at welliant mewn safonau ysgrifennu ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen. Darllen mwy >

Rhaglen i helpu disgyblon yn ystod eu 50 diwrnod cyntaf mewn ysgol uwchradd

Rhaglen i helpu disgyblon yn ystod eu 50 diwrnod cyntaf mewn ysgol uwchradd

Mae Ysgol Howell’s, Llandaf, yn rhoi lefelau lles uchel yn ganolog i’w dull o helpu disgyblion i ymgartrefu. Cyflwynodd yr ysgol ‘First 50’ – sef rhaglen les sy’n rhoi cyfres o brofiadau i ddisgyblion yn ystod 50 diwrnod cyntaf Blwyddyn 12 – i sicrhau bod symud i ysgol newydd yn brofiad cadarnhaol. Darllen mwy >

Croesawu teuluoedd o dramor

Croesawu teuluoedd o dramor

Mae Ysgol Gynradd Pillgwenlli yng Nghasnewydd yn cynnig nifer o fentrau ymgysylltu teuluol hynod effeithiol i groesawu a chynorthwyo teuluoedd sydd wedi cyrraedd o dramor. Mae’r mentrau wedi gwella safonau ar gyfer dysgwyr difreintiedig ac wedi rhoi i’r dysgwyr hynny y medrau llythrennedd a chymdeithasol y mae arnynt eu hangen i lwyddo yn yr ysgol. Darllen mwy >

Pages