Chwiliwch am arfer effeithiol

Putting wellbeing first

Rhoi lles yn gyntaf

Mae Meithrinfa Little Scholars, Wrecsam, wedi datblygu strategaeth i hyrwyddo lles plant. Mae’r feithrinfa yn canolbwyntio ar ryngweithio staff, darparu profiadau heriol ac annog llais plant yn gadarnhaol. Mae’r strategaeth yn un effeithiol - mae plant yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, mae ganddynt lefelau hyder uwch a mwy o annibyniaeth. Darllen mwy >

Pages