Chwiliwch am arfer effeithiol

Using evidence to refine self-evaluation

Defnyddio tystiolaeth i fireinio hunanarfarnu

Mae Fingers and Thumbs Day Care Centre, Pen-y-bont ar Ogwr, wedi mireinio ei phrosesu hunanarfarnu er mwyn gwella safonau. Mae’r lleoliad yn monitro ansawdd dysgu yn ffurfiol ac yn anffurfiol, ac yn amlygu meysydd i’w datblygu. Darllen mwy >

Developing Welsh skills through an imaginative learning environment

Datblygu medrau Cymraeg trwy amgylchedd dysgu dychmygus

Mae gweithio’n galed i ddarparu cyfleoedd dysgu amrywiol i blant wrth wraidd Ysgol Feithrin Pont-y-pŵl, Torfaen. Mae staff yn annog plant i sbarduno eu dysgu eu hunain, ac yn darparu adnoddau i’w cynorthwyo i ddatblygu. Darllen mwy >

Pages