Chwiliwch am arfer effeithiol

Developing Welsh skills through an imaginative learning environment

Datblygu medrau Cymraeg trwy amgylchedd dysgu dychmygus

Mae gweithio’n galed i ddarparu cyfleoedd dysgu amrywiol i blant wrth wraidd Ysgol Feithrin Pont-y-pŵl, Torfaen. Mae staff yn annog plant i sbarduno eu dysgu eu hunain, ac yn darparu adnoddau i’w cynorthwyo i ddatblygu. Darllen mwy >

Putting wellbeing first

Rhoi lles yn gyntaf

Mae Meithrinfa Little Scholars, Wrecsam, wedi datblygu strategaeth i hyrwyddo lles plant. Mae’r feithrinfa yn canolbwyntio ar ryngweithio staff, darparu profiadau heriol ac annog llais plant yn gadarnhaol. Mae’r strategaeth yn un effeithiol - mae plant yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, mae ganddynt lefelau hyder uwch a mwy o annibyniaeth. Darllen mwy >

Pages