Chwiliwch am arfer effeithiol

Going green raises environmental awareness at nursery

Bod yn wyrdd yn codi ymwybyddiaeth amgylcheddol mewn meithrinfa

Mae Meithrinfa Puddleducks, Sir Fynwy, wedi sefydlu pwyllgor eco sy’n cynnwys plant, staff a rhieni i godi ymwybyddiaeth am faterion amgylcheddol. Mae plant yn helpu i wneud y feithrinfa yn fwy ecogyfeillgar ac maent wedi datblygu dealltwriaeth well o’u heffaith ar y byd o’u cwmpas. Darllen mwy >

Developing Welsh skills through an imaginative learning environment

Datblygu medrau Cymraeg trwy amgylchedd dysgu dychmygus

Mae gweithio’n galed i ddarparu cyfleoedd dysgu amrywiol i blant wrth wraidd Ysgol Feithrin Pont-y-pŵl, Torfaen. Mae staff yn annog plant i sbarduno eu dysgu eu hunain, ac yn darparu adnoddau i’w cynorthwyo i ddatblygu. Darllen mwy >

Putting wellbeing first

Rhoi lles yn gyntaf

Mae Meithrinfa Little Scholars, Wrecsam, wedi datblygu strategaeth i hyrwyddo lles plant. Mae’r feithrinfa yn canolbwyntio ar ryngweithio staff, darparu profiadau heriol ac annog llais plant yn gadarnhaol. Mae’r strategaeth yn un effeithiol - mae plant yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, mae ganddynt lefelau hyder uwch a mwy o annibyniaeth. Darllen mwy >

Pages