Chwiliwch am arfer effeithiol

Coedcae screen shot

Fideo: Mynd i'r afael â thlodi drwy ddull amlasiantaeth

Mae gan Ysgol Coed Cae yn Sir Gâr 24% o ddisgyblion sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim, a daw 48% o’r dysgwyr o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Mae’r ysgol yn sicrhau eu bod yn adnabod eu disgyblion a’u teuluoedd yn dda er mwyn iddynt ddarparu’r cymorth priodol. Darllen mwy >

Hengoed school screen shot

Fideo: Mynd i'r afael â thlodi drwy wella presenoldeb

Mae Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed, Abertawe, wedi ei lleoli yn yr unfed ar ddeg ward fwyaf difreintiedig yng Nghymru. Mae gwella presenoldeb yn flaenoriaeth strategol a fu’n amlwg yng nghynllun datblygu’r ysgol. Darllen mwy >

Herbert school screen shot

Fideo: Mynd i'r afael â thlodi drwy ymgysylltu â rhieni

Mae Ysgol Gynradd Herbert Thompson wedi ei lleoli mewn ardal ddifreintiedig yng Nghaerdydd, ac mae gan tua 58% o ddisgyblion hawl i gael prydau ysgol am ddim. Mae’r staff yn annog rhieni i chwarae rhan weithgar ym mywyd yr ysgol, ac mae’r cyngor rhieni’n gweithio mewn partneriaeth â’r ysgol. Darllen mwy >

ysgol y castell screen shot

Fideo: Mynd i’r afael â thlodi drwy godi dyheadau

Mae ysgol gynradd Ysgol y Castell yn Sir Gâr mewn ardal o ddifreintedd uchel ac, ar hyn o bryd, mae gan 38% o ddisgyblion hawl i gael prydau ysgol am ddim. Mae’r ysgol yn trefnu teithiau dramor i gyfoethogi profiadau dysgu ei disgyblion difreintiedig. Darllen mwy >

creativeartsmainimage

Fideo: Arfer orau mewn addysgu a dysgu yn y celfyddydau creadigol yng nghyfnod allweddol 2

Mae ffilm fer yn dangos strategaethau arfer orau ar gyfer addysgu a dysgu yn y celfyddydau creadigol mewn ysgolion cynradd. Mae staff o chwe ysgol ledled Cymru yn esbonio’r modd y mae eu strategaethau wedi datblygu medrau disgyblion mewn celf a dylunio, cerddoriaeth, dawns a drama. Darllen mwy >

Pages