Best practice - main image

Arfer Effeithiol

Rydym yn cydnabod ein sefyllfa unigryw i amlygu rhywfaint o’r arfer effeithiol a nodwn ar draws yr holl sectorau addysg a hyfforddiant sy’n cael eu harolygu gennym.

Rydym yn cyhoeddi’n rheolaidd astudiaethau achos o arfer ddiddorol ac arloesol a nodir yn ystod ein harolygiadau. Ysgrifennwyd yr astudiaethau achos hyn gan ysgolion a darparwyr ac maent yn esbonio meysydd arfer y mae Estyn yn ystyried eu bod yn werth eu rhannu â sefydliadau eraill.

 
 

Chwiliwch am arfer effeithiol