Effective practice - main image

Arfer Effeithiol

Rydym yn cydnabod ein sefyllfa unigryw i amlygu rhywfaint o’r arfer effeithiol yr ydym yn ei nodi ar draws pob un o’r sectorau addysg a hyfforddiant yr ydym yn eu harolygu.

Rydym yn cyhoeddi’n rheolaidd astudiaethau achos o arfer ddiddorol ac arloesol a nodwyd yn ystod ein harolygiadau.  Caiff yr astudiaethau achos hyn eu hysgrifennu gan ysgolion a darparwyr eraill ac maent yn esbonio meysydd arfer y mae Estyn yn ystyried ei bod yn werth eu rhannu ag eraill.  Maent yn disgrifio arfer a nodwyd yn ystod arolygiad y mae arolygwyr yn ystyried ei bod yn cael effaith gadarnhaol ar y deilliannau, y profiadau a’r ddarpariaeth ar gyfer dysgwyr yng nghyd-destun y darparwr penodol hwnnw.

Nid yw’r arfer a ddisgrifir yn yr astudiaethau achos hyn yn dangos dull sy’n cael ei ffafrio ar ran Estyn.  Fodd bynnag, gallai helpu i ysgogi myfyrdod a thrafodaeth am agweddau ar arfer sy’n berthnasol i ysgolion a darparwyr eraill.

 
 

Chwiliwch am arfer effeithiol