Cysylltwch â ni

Estyn Llys Angor Heol Keen Caerdydd CF24 5JW

Phone029 2044 6446

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol:
ymholiadau@estyn.llyw.cymru

Dywedwch eich barn wrthym

Darllenwch fwy am ein gweithdrefn adborth a chwynion.

Mae Estyn yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg. Bydd gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn cael yr un flaenoriaeth â gohebiaeth a dderbynnir yn Saesneg.