Trosolwg strategol

 
Ein cenhadaeth a’n gweledigaeth
 
Ein cenhadaeth yw cyflawni rhagoriaeth i bob dysgwr yng Nghymru trwy ddarparu gwasanaethau arolygu a chyngor annibynnol, o ansawdd uchel. Ein gweledigaeth yw cael ein cydnabod trwy arbenigedd ein staff yn llais awdurdodol ar addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

 
Ein hamcanion strategol yw:
 • Darparu atebolrwydd cyhoeddus ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth ar ansawdd a safonau darpariaeth addysg a hyfforddiant yng Nghymru
 • Llywio datblygiad polisi cenedlaethol gan Lywodraeth Cymru a’i swyddogion
 • Meithrin gallu i wella cyflwyno system addysg a hyfforddiant yng Nghymru
 
 
Ein hegwyddorion cyflawni yw:
 • Parhau i ddatblygu ymhellach yn ‘sefydliad gwerth gorau a chyflogwr enghreifftiol’
 • Parhau i gydweithio ag arolygiaethau eraill a rhanddeiliaid i gefnogi gwelliant
 
 
Ein gwerthoedd:
 • Sicrhau bod dysgwyr a dinasyddion wrth wraidd ein gwaith
 • Gweithredu gyda didwylledd, uniondeb a gwrthrychedd, gan ddangos y safonau uchaf o ran gwasanaeth cyhoeddus
 • Meithrin amgylchedd gweithio difyr ac iach
 • Gweithio mewn partneriaeth ag eraill, tra’n cynnal ein hannibyniaeth
 • Dangos arweinyddiaeth a gwaith tîm effeithiol ar bob lefel
 • Gwerthfawrogi pobl a’r cyfraniadau a wnânt
 • Annog cyfrifoldeb, blaengaredd ac arloesedd