Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Phil Sweeney

Phil Sweeney

Mae Phil Sweeney yn gyfrifol am arwain, rheoli a datblygu swyddogaethau Gwasanaethau Corfforaethol Estyn.

Yn y rôl hon, mae Phil yn gwasanaethu fel Prif Swyddog Cyllid, Adnoddau Dynol a Chyfathrebu Estyn. Mae Phil yn aelod o Fwrdd Gweithredol a Bwrdd Strategaeth Estyn ac mae’n gyfrifol am faterion llywodraethu, gan gynnwys gwasanaethu Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg Estyn.

Ymunodd Phil ag Estyn yn 2004 ac, yn wreiddiol, roedd yn gyfrifol am gyllid, caffael a chyfleusterau cyn cael ei benodi i’w swydd bresennol ar ddechrau 2010, sef Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol. Mae wedi treulio’r rhan fwyaf o’i yrfa y tu allan i Estyn yn gweithio mewn llywodraeth leol ac yn ystod y cyfnod hwnnw, enillodd Radd Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA) o Ysgol Busnes Caerdydd.