Polisïau ac arweiniad

Mae Estyn ystod o bolisïau ac arweiniad i sicrhau bod ein gwaith yn cael ei wneud yn unol ag arfer orau, o fewn deddfwriaeth berthnasol ac yn unol â rheolau’r Gwasanaeth Sifil.

Yn gyffredinol, mae ein polisïau corfforaethol yn berthnasol i staff mewnol a secondeion, ac yn ymdrin â materion fel iechyd a lles, TGCh a rheoli gwybodaeth.

Mae ein polisïau ar gyfer arolygwyr yn berthnasol i arolygwyr cymheiriaid, arolygwyr ychwanegol, arolygwyr cofrestredig a phobl eraill.  Maent yn cynnwys telerau ac amodau contract a ffurflenni teithio.