Polisïau corfforaethol

Yn gyffredinol, mae ein polisïau corfforaethol yn berthnasol i staff mewnol a secondeion, ac yn ymdrin â materion fel iechyd a lles, TGCh a rheoli gwybodaeth.

 

Cyflogaeth

Rheoli gwybodaeth

Teithio a’r amgylchedd

Iechyd a lles

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Cyfathrebu

Rheoli risg

Llywodraethu