Polisïau ar gyfer arolygwyr

Mae ein polisïau ar gyfer arolygwyr yn berthnasol i arolygwyr cymheiriaid, arolygwyr ychwanegol, arolygwyr cofrestredig a phobl eraill. Maent yn cynnwys telerau ac amodau contract a ffurflenni teithio.

 

Contractau

Diogelu

Teithio

Gwrthdaro buddiannau

Cwynion

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Rheoli gwybodaeth

Parhad busnes