Swyddi gwag

Rydym yn recriwtio ar gyfer Cyfarwyddwr Anweithredol / Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

Lleoliad – Cynhelir cyfarfodydd yn swyddfa Estyn yng Nghaerdydd fel arfer.

Fel aelod o Fwrdd Strategaeth Estyn, byddwch yn cynnig safbwynt allanol, ffres i drafodaethau yn ogystal â her adeiladol annibynnol. 
Natur ymgynghorol sydd i rôl y Cyfarwyddwr Anweithredol yn Estyn, yn llywio rhesymu a gweithrediad y Bwrdd, ac:
ehangu gorwelion y Bwrdd wrth bennu strategaeth trwy ddod â phrofiadau a chefndiroedd perthnasol gwahanol i’r Bwrdd
  • herio’r broses ffurfio polisi yn adeiladol
  • cefnogi a monitro perfformiad a chynnydd rheolwyr wrth fodloni amcanion a nodau
  • bodloni’u hunain fod gwybodaeth ariannol yn ddibynadwy a bod rheolaethau ariannol a systemau rheoli risg yn gadarn.
 
Dyddiad cau: 10:00am 25 Mehefin. 

Cysylltu

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ynglŷn â gweithio i Estyn, cysylltwch â:

Shuna Lovering
Adnoddau Dynol
02920 446336
recriwtio@estyn.llyw.cymru

Neu, ar gyfer ymholiadau ynglŷn â hyfforddiant Estyn a hyfforddiant i fod yn Arolygydd Cymheiriaid, Arolygydd Lleyg neu Arolygydd Ychwanegol cysylltwch â:

Digwyddiadau
02920 446510
digwyddiadau@estyn.llyw.cymru

Mae Estyn yn croesawu galwadau ffôn yn y Gymraeg.

Y Gwasanaeth Sifil

Trowch at wefan Swyddi’r Gwasanaeth Sifil i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd gyrfaol yn y Gwasanaeth Sifil.   

Graddfeydd cyflog