Swyddi gwag

Arolygwyr Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant (AEM)

£61,090 - £71,475
Gweithio gartref, gyda theithio rheolaidd

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd:

  • â phrofiad addysgu helaeth yn y sectorau ysgolion cynradd, uwchradd ac ysgolion arbennig neu unedau cyfeirio disgyblion
  • yn arweinwyr neu’n rheolwyr cryf
  • yn gallu cymhwyso gwybodaeth arbenigol ac arbenigedd mewn gwella ansawdd

Bydd rhai rolau yn mynnu medrau cyfathrebu da yn Gymraeg a Saesneg.

Gwnewch gais erbyn 10yb 28 Ionawr


Cysylltu

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ynglŷn â gweithio i Estyn, cysylltwch â:

Shuna Lovering
Adnoddau Dynol
02920 446336
recriwtio@estyn.llyw.cymru

Neu, ar gyfer ymholiadau ynglŷn â hyfforddiant Estyn a hyfforddiant i fod yn Arolygydd Cymheiriaid, Arolygydd Lleyg neu Arolygydd Ychwanegol cysylltwch â:

Digwyddiadau
02920 446510
digwyddiadau@estyn.llyw.cymru

Mae Estyn yn croesawu galwadau ffôn yn y Gymraeg.

Y Gwasanaeth Sifil

Trowch at wefan Swyddi’r Gwasanaeth Sifil i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd gyrfaol yn y Gwasanaeth Sifil.   

Graddfeydd cyflog