Swyddi gwag

Nid oes gennym swyddi gwag ar hyn o bryd. Cofrestrwch i gael diweddariadau.

Cysylltu

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ynglŷn â gweithio i Estyn, cysylltwch â:

Shuna Lovering
Adnoddau Dynol
02920 446336
recriwtio@estyn.llyw.cymru

Neu, ar gyfer ymholiadau ynglŷn â hyfforddiant Estyn a hyfforddiant i fod yn Arolygydd Cymheiriaid, Arolygydd Lleyg neu Arolygydd Ychwanegol cysylltwch â:

Digwyddiadau
02920 446510
digwyddiadau@estyn.llyw.cymru

Mae Estyn yn croesawu galwadau ffôn yn y Gymraeg.

Y Gwasanaeth Sifil

Trowch at wefan Swyddi’r Gwasanaeth Sifil i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd gyrfaol yn y Gwasanaeth Sifil.   

Graddfeydd cyflog