Hyfforddiant i arolygwyr

Argraffu’r dudalen hon

Nid oes gennym unrhyw gyfleoedd hyfforddi ar gyfer arolygwyr cyfredol, ond gallwch gofrestri i gael diweddariadau.

Ar gyfer ymholiadau ynglŷn â hyfforddiant Estyn a hyfforddiant i fod yn Arolygydd Cymheiriaid, Arolygydd Lleyg neu Arolygydd Ychwanegol cysylltwch â:

Digwyddiadau
02920 446510
digwyddiadau@estyn.llyw.cymru

Mae Estyn yn croesawu galwadau ffôn yn y Gymraeg.