Hyfforddiant i arolygwyr

Argraffu’r dudalen hon

Hyfforddiant Arolygwyr Cymheiriaid

Rydym yn chwilio am benaethiaid neu uwch arweinwyr ysgolion uwchradd sy’n siarad Cymraeg a Saesneg, sydd â dwy flynedd o brofiad ar y lefel honno a phum mlynedd o brofiad addysgu i hyfforddi fel Arolygwyr Cymheiriaid.

Cewch chwarae rhan allweddol mewn arolygiadau ysgolion cynradd

Peer Inspector training

  •     Ennill cipolwg uniongyrchol i’r broses arolygu;
  •     Darganfod rhagor am hunanarfarnu a gwella;
  •     Dysgu oddi wrth weithwyr proffesiynol eraill ym maes addysg a rhannu eu harfer orau;
  •     Ymestyn eich datblygiad proffesiynol

Ar ôl cwblhau’r hyfforddiant yn llwyddiannus, cewch eich defnyddio yn ystod arolygiadau yng Nghymru fel rhan weithgar ac annatod o’r tîm arolygu.

Mae’n rhaid i chi fodloni pob un o’r gofynion a amlinellir yn y pecyn cais er mwyn bod yn gymwys i ymgeisio.

Mae’n rhaid bod gennych dystysgrif ddilys y GDG, a dderbyniwyd o fewn y 3 blynedd diwethaf, cyn i chi wneud cais.

Ymgeisiwch nawr

Dyddiad cau: 2pm, 10 Gorffennaf

 

Dogfennau allweddol