Hyfforddiant i arolygwyr

Argraffu’r dudalen hon

Hyfforddiant Arolygwyr Cymheiriaid

Rydym yn aml yn chwilio am benaethiaid neu uwch arweinwyr cynradd â dwy flynedd o brofiad ar y lefel honno a phum mlynedd o brofiad fel athro i hyfforddi’n Arolygwyr Cymheiriaid.

Cewch chwarae rhan allweddol mewn arolygiadau ysgolion cynradd

Peer Inspector training

  •     Ennill cipolwg uniongyrchol i’r broses arolygu;
  •     Darganfod rhagor am hunanarfarnu a gwella;
  •     Dysgu oddi wrth weithwyr proffesiynol eraill ym maes addysg a rhannu eu harfer orau;
  •     Ymestyn eich datblygiad proffesiynol

 

Dogfennau allweddol