Hyfforddiant i arolygwyr

Argraffu’r dudalen hon

Gwnewch gais yn awr am hyfforddiant ar gyfer Arolygwyr Ychwanegol

Rydym yn chwilio am bobl sydd â phrofiad o weithio fel arweinwyr mewn addysg gynradd neu uwchradd i wneud cais i hyfforddi fel Arolygwyr Ychwanegol.

Gallwch gofrestri i gael diweddariadau.

Ar gyfer ymholiadau ynglŷn â hyfforddiant Estyn a hyfforddiant i fod yn Arolygydd Cymheiriaid neu Arolygydd Lleyg cysylltwch â:

Digwyddiadau
02920 446510
digwyddiadau@estyn.llyw.cymru

Mae Estyn yn croesawu galwadau ffôn yn y Gymraeg.