Gweithio i Estyn

Mae Estyn wedi’i achredu yn sefydliad Buddsoddwr mewn Pobl er 1999. Rydym yn cydnabod bod pob unigolyn yn cynnig medrau a phrofiad gwahanol i’n sefydliad, ac rydym yn annog pob un o’r staff i ddatblygu eu doniau. Ar yr un pryd, rydym yn croesawu amrywiaeth ac yn gwerthfawrogi gwahaniaethau.

Rydym yn cyflogi Arolygwyr Ei Mawrhydi (AEM) a staff cymorth arolygu fel ei gilydd. Yn ychwanegol, rydym yn rhoi gwaith ar gytundeb i arolygwyr ychwanegol ac yn recriwtio arolygwyr cymheiriaid ac arolygwyr lleyg.

Darparwn raglen eang o hyfforddiant i arolygwyr a sesiynau briffio i randdeiliaid. Rydym yn ymwybodol bod rhai trydydd partïon yn cynnig hyfforddiant hefyd mewn perthynas ag arolygiadau Estyn. Sylwer nad yw Estyn yn cyflwyno nac yn cymeradwyo unrhyw hyfforddiant a gyflenwir gan drydydd partïon, ac nid oes ganddo reolaeth dros safon na chynnwys y cyfryw hyfforddiant. 

I gael manylion llawn am fanteision gweithio i Estyn, cliciwch yma.

 

Arolwg Pobl y Gwasanaeth Sifil