Fforymau Rhanddeiliaid Sector

Llywio’r drafodaeth ar arolygu a darparu addysg a hyfforddiant. 

Rydym yn ymroi i gynnal sgwrs onest, agored a chynhwysol gyda gweithwyr addysg proffesiynol.  

Fel rhan o hyn, rydym yn cynnal fforymau rhanddeiliaid ar gyfer pob sector - hyd at dri fesul sector y flwyddyn. Yn y fforymau:

  • rydym yn gwrando ar farn aelodau – fel y gallwn wneud penderfyniadau gwell a meithrin perthnasoedd cryfach
  • rydym yn rhannu gwybodaeth am ddatblygiadau newydd a materion allweddol ym maes arolygu
  • rydym yn gofyn i aelodau rannu a hyrwyddo’r wybodaeth hon gyda’u cysylltiadau a’u rhwydweithiau sector eu hunain.

Fforwm Rhanddeiliaid Nas Cynhelir

Fforwm Ysgolion Pob Oed 

Fforwm Rhanddeiliaid Uwchradd

Fforwm Rhanddeiliaid Cynradd

Fforwm Rhanddeiliaid Uwchradd

Fforwm Cenedlaethol Rhanddeiliaid

Fforum Ysgolion Arbennig

Cynhadledd Rhanddeiliaid Dysgu Oedolion

Fforwm Rhanddeiliaid Nas Cynhelir

Fforwm Rhanddeiliaid Addysg Bellach

Fforwm Rhanddeiliaid Dysgu yn y Gwaith 

Fforwm Rhanddeiliaid Arbennig