Fforymau Rhanddeiliaid Sector

Llywio’r drafodaeth ar arolygu a darparu addysg a hyfforddiant. 

Rydym yn ymroi i gynnal sgwrs onest, agored a chynhwysol gyda gweithwyr addysg proffesiynol.  

Fel rhan o hyn, rydym yn cynnal fforymau rhanddeiliaid ar gyfer pob sector - hyd at dri fesul sector y flwyddyn. Yn y fforymau:

  • rydym yn gwrando ar farn aelodau – fel y gallwn wneud penderfyniadau gwell a meithrin perthnasoedd cryfach
  • rydym yn rhannu gwybodaeth am ddatblygiadau newydd a materion allweddol ym maes arolygu
  • rydym yn gofyn i aelodau rannu a hyrwyddo’r wybodaeth hon gyda’u cysylltiadau a’u rhwydweithiau sector eu hunain.

Fforwm Cenedlaethol Rhanddeiliaid

Fforum Ysgolion Arbennig

Cynhadledd Rhanddeiliaid Dysgu Oedolion

Fforwm Rhanddeiliaid Nas Cynhelir