Darpariaeth ar gyfer disgyblion Sipsiwn, Roma a Theithwyr oed uwchradd - deunydd hyfforddiant