Chwilio am adroddiad thematig

Paratoi ar gyfer y Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Ysgrifennir yr adroddiad hwn i ymateb i gais am gyngor gan Lywodraeth Cymru yn llythyr cylch gwaith blynyddol Ysgrifennydd y Cabinet i Estyn ar gyfer 2017-2018. Mae’r adroddiad yn canolbwyntio ar sut mae ysgolion yn dechrau sicrhau bod disgyblion yn datblygu’u cymhwysedd digidol, yn ôl yr hyn a amlinellir yn adroddiad Dyfodol Llwyddiannus (Donaldson, 2015). Darllen mwy >

Cymorth a chydweithio rhwng ysgolion – crynodeb a phapur trafod

Mae’r adroddiad yn disgrifio’r prif ddatblygiadau polisi a mentrau sy’n ymwneud â chymorth rhwng ysgolion ac mae’n crynhoi a chyfosod arfarniadau sy’n bodoli eisoes ar gyfer pob datblygiad. Darllen mwy >