Chwilio am adroddiad thematig

Arfer dda mewn mathemateg yng nghyfnod allweddol 3 - Chwefror 2015

Cyhoeddir yr adroddiad hwn i ymateb i gais am gyngor gan Lywodraeth Cymru yng nghylch gwaith blynyddol y Gweinidog i Estyn ar gyfer 2013-2014. Mae’r adroddiad yn archwilio safonau mewn mathemateg yng nghyfnod allweddol 3 a’r ffactorau sy’n effeithio ar gyflawniad, ac mae’n cynnwys astudiaethau achos arfer orau. Darllen mwy >

Arfer dda mewn mathemateg yng nghyfnod allweddol 3 - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Arfer dda mewn mathemateg yng nghyfnod allweddol 4 - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Arfer dda mewn mathemateg yng nghyfnod allweddol 4 - Hydref 2013

Cyhoeddir yr adroddiad hwn i ymateb i gais am gyngor gan Lywodraeth Cymru yng nghylch gwaith blynyddol y Gweinidog i Estyn ar gyfer 2012-2013. Mae’r adroddiad yn archwilio safonau mewn mathemateg yng nghyfnod allweddol 4. Mae trosglwyddo o gyfnod allweddol 4 i’r sector ôl-16 y tu allan i gwmpas yr adroddiad. Mae’r adroddiad yn cynnwys astudiaethau achos arfer orau. Darllen mwy >