Chwilio am adroddiad thematig

Merch gyda chylch

Dysgu gweithredol a thrwy brofiad - Arfer effeithiol yn y cyfnod sylfaen wrth gyflwyno llythrennedd a rhifedd ym Mlwyddyn 1 a Blwyddyn 2

Mae ein hadroddiad a’n ffilm yn disgrifio arfer effeithiol o ran cyflwyno llythrennedd a rhifedd trwy ddysgu gweithredol a thrwy brofiad. Darllen mwy >

Dysgu yn yr agored: arfarnu dysgu yn yr awyr agored i blant o dan bump oed yn y Cyfnod Sylfaen - Medi 2011

Roedd darpariaeth ar gyfer dysgu yn yr awyr agored yn dda neu’n well mewn dau o bob tri o’r darparwyr y gwnaethom arolwg ohonynt. Mae lles, ymddygiad a datblygiad corfforol disgyblion i gyd wedi gwella o ganlyniad i ddysgu yn yr awyr agored. Mae ysgolion a lleoliadau nas cynhelir hefyd yn gweithio’n dda gyda rhieni i gefnogi eu darpariaeth. Fodd bynnag, ni chaiff dysgu yn yr awyr agored ei ddefnyddio digon mewn meysydd fel mathemateg a TGCh. Nid yw athrawon yn asesu dysgu plant cystal ac mor aml yn yr awyr agored, sy’n golygu y gallai cerrig milltir pwysig gael eu colli. Darllen mwy >