Chwilio am adroddiad thematig

HMS Statudol mewn ysgolion - Mehefin 2013

Tagiau: HMSHyfforddiant

Cyhoeddir yr adroddiad hwn mewn ymateb i gais am gyngor gan Lywodraeth Cymru yn llythyr cylch gwaith blynyddol y Gweinidog i Estyn ar gyfer 2012-2013. Mae’r adroddiad yn archwilio’r defnydd o’r pum niwrnod statudol a neilltuir ar gyfer hyfforddiant mewn swydd (HMS – acronym ar gyfer Hyfforddiant mewn Swydd) mewn ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd ac ysgolion arbennig. Mae’r adroddiad yn cynnwys astudiaethau achos o arfer orau. Mae’r adroddiad wedi’i seilio ar dystiolaeth o ymweliadau â 15 o ysgolion, a chraffu ar ddata a chanlyniadau arolygu. Anfonwyd yr holiadur yn ôl i Estyn gan 76 o ysgolion a naw awdurdod lleol. Bwriedir yr adroddiad ar gyfer Llywodraeth Cymru, penaethiaid a staff mewn ysgolion ac awdurdodau lleol. Gall hefyd fod o ddiddordeb i hyfforddwyr athrawon ac i awdurdodau addysg esgobaethol eglwysig. Darllen mwy >

HMS statudol mewn ysgolion - Deunydd hyfforddiant

Tagiau: HMSHyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >