Chwilio am adroddiad thematig

Pa mor dda y caiff Setiau Data Craidd Cymru Gyfan eu defnyddio i lywio hunanarfarnu a chynllunio ar gyfer gwella? - Mehefin 2012

Tagiau: Hunanarfarnu

Mae’r adroddiad wedi’i fwriadu’n bennaf ar gyfer staff mewn ysgolion ac awdurdodau lleol. Gallai’r adroddiad fod yn ddefnyddiol i lywio datblygiad pellach y setiau data craidd hefyd, arweiniad cysylltiedig a hyfforddiant i lywodraethwyr. Dylai’r consortia a ffurfiwyd yn ddiweddar ystyried yr arfer orau a amlygir yn yr adroddiad hefyd wrth gynllunio’r modd y byddant yn defnyddio’r setiau data craidd. Darllen mwy >

Gwybodaeth reoli mewn gwasanaethau ieuenctid awdurdodau lleol - Mehefin 2009

Tagiau: Hunanarfarnu

Nid yw gwasanaethau ieuenctid y rhan fwyaf o awdurdodau lleol yn defnyddio systemau gwybodaeth reoli trylwyr, sy’n rhwystro cynllunio ac arfarnu pa mor effeithiol yw’r gwasanaeth o ran bodloni anghenion pobl ifanc. Darllen mwy >