Chwilio am adroddiad thematig

Adolygiad o addysg perthnasoedd iach

Mae’r adroddiad yn arfarnu ansawdd y ddarpariaeth ar gyfer addysg perthnasoedd iach mewn ysgolion yng Nghymru. Mae’n nodi strategaethau i gefnogi ysgolion i wella darpariaeth a deilliannau ar gyfer disgyblion. Mae cyfres o astudiaethau achos arfer orau yn dangos y modd y mae ysgolion yn cefnogi disgyblion yn llwyddiannus i ddatblygu a chynnal perthnasoedd iach. Darllen mwy >

Adolygiad o Addysg Perthnasoedd Iach - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Adolygiad o Gynlluniau Cydraddoldeb Anabledd ac arfer mewn ysgolion ac unedau cyfeirio - Mehefin 2011

Mae gwelliant nodedig wedi bod yn y cymorth a’r gefnogaeth a roddir i ddisgyblion ag anableddau mewn ysgolion prif ffrwd ac unedau cyfeirio disgyblion. Mae ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion yn mynd i’r afael â chydraddoldeb anabledd yn well. Ond, mae ysgolion arbennig yn well yn cael gwared ar rwystrau i ddisgyblion ag anableddau na’r rhan fwyaf o ysgolion prif ffrwd ac unedau cyfeirio disgyblion. Darllen mwy >