Chwilio am adroddiad thematig

Gwella dysgu ac addysgu medrau darllen cynnar - Mehefin 2007

Mae llawer o ysgolion eisoes yn cefnogi disgyblion yn dda i ddatblygu eu medrau darllen cynnar. Mae disgyblion yn cyflawni safonau da yn eu medrau darllen cynnar lle caiff rhaglenni systematig i ddatblygu medrau iaith a llythrennedd cadarn eu rhoi ar waith yn gyson. Mae ein tystiolaeth arolygu wedi dangos bod ffoneg yn fedr pwysig wrth ddysgu darllen, ond nad dyma’r unig fedr sydd ei angen ar ddisgyblion er mwyn gallu darllen yn llwyddiannus. Er bod dulliau o addysgu ffoneg yn wahanol, mae nodweddion sy’n gyffredin i ddysgu ac addysgu darllen yn llwyddiannus. Darllen mwy >

Pages