Arfer orau o ran datblygu arweinyddiaeth mewn ysgolion - Deunydd hyfforddiant

Crynodeb

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella.
Lawrlwytho CymraegLawrlwytho Saesneg Argraffu’r dudalen hon