Darparwn safbwynt cenedlaethol ar addysg a hyfforddiant yng Nghymru. Mae ein hadroddiadau thematig yn helpu i lywio datblygiad polisi, ac fe’u defnyddir i fonitro cynnydd.  Mae Estyn yn cyfrannu at nifer o weithgorau addysg hefyd.

Chwilio adroddiadau thematig:

Cofrestrwch i gael diweddariadau

Tanysgrifiwch