Ystadegau Swyddogol

Deilliannau arolygu darparwyr addysg yng Nghymru a arolygwyd yn ystod blwyddyn academaidd 2017-2018.

Deilliannau arolygu darparwyr addysg yng Nghymru a arolygwyd yn ystod blwyddyn academaidd 2016-2017.

Bydd Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd (a gyhoeddir yn Rhagfyr 2018) yn rhoi arfarniad a sylwebaeth bellach ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru yn ystod 2017-2018.

 

Datganiad Ystadegol Cyntaf

Lawrlwytho

Mae’r crynodebau o ddeilliannau ein harolygiadau ac ymatebion i’n holiaduron i’w gweld ar ein gwefan.

Mae’r adroddiadau arolygu unigol i’w gweld yn estyn.llyw.cymru/arolygu/chwilio

Mae’r datganiad yma wedi ei rag-gyhoeddi a’i gyhoeddi ar wefan Estyn, a’i baratoi yn unol ag egwyddorion a phrotocolau’r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol (Saesneg yn unig).

Bydd ein datganiad nesaf o grynodeb o ddeilliannau arolygu ar gyfer 2018-2019 yn cael ei gyhoeddi ym mis Medi 2019.

Mae rhagor o wybodaeth am Ystadegau Swyddogol, y Cod Ymarfer ac Awdurdod Ystadegau’r DU i’w gweld yma (Saesneg yn unig).

Mae unigolion ar y rhestr isod wedi gallu gweld yr ystadegau yn eu ffurf derfynol 24 awr cyn eu rhyddhau.